תקנון

1. זכאי לקבל תעודת תושב נס ציונה מי שמקום מגוריו עפ”י רישומי משרד הפנים הינו בנס ציונה והוא בן למעלה מ-16 וכן בני נוער תלמידי כיתות ז’-י’, שהם תושבי נס-ציונה עפ”י רישומי משרד הפנים.

2. השימוש בתעודת התושב שאינה נושאת תמונה יעשה בהצגת תעודה מזהה. ילדים ובני נוער שאין ברשותם תעודת תושב יציגו את תעודת התושב של אחד מבני המשפחה בצירוף תעודת הזהות של אחד ההורים.

3. תושבים חדשים בעיר ובני נוער שמלאו להם 16 יוכלו להנפיקה ללא תשלום באמצעות שליחת טופס בקשה בצירוף עותק סרוק של תעודת הזהות והספח באתר זה.

4. הנפקת תעודת תושב נוספת, במקרה של אובדן / השחתה / גניבה של התעודה, כרוכה בתשלום של 10 ₪.

לפרטים: הגב’ מיכל פז בלשכת סגן ראש העיר שמואל מזרחי בטלפון: 08-9389709

5. תעודות תושב לבני נוער תושבי נס-ציונה הלומדים בכיתות ז’-י’ יונפקו במרוכז באמצעות בתי הספר עם תחילת שנת הלימודים תשע”ו.

6. תנאי שימוש וזכאות להטבות:

– אין להשתמש בתעודה בכניסה לחוף פלמחים יותר מפעם אחת ביום.

– השימוש בתעודה בכניסה לחוף פלמחים מוגבל ל-50 כניסות בעונת רחצה.

– התעודה הינה אישית ואינה ניתנת להעברה. חל איסור להעבירה לאדם אחר.

הפרה של תנאי התקנון  תגרום לחסימת התעודה לאלתר וללא הודעה מוקדמת ומחזיקה לא יהיה זכאי להטבות שהיא מעניקה.

7. ההטבות המוענקות נתונות לשינויים, והעירייה תהא רשאית לשנות/לבטל הטבות כראות עיניה.