דף הבית

תעודת תושב נס ציונה ממשיכה להעניק לכם הטבות והנחות בכניסה למתקנים, פעילויות, אירועים עירוניים ועוד

!חדש

הנפקת תעודת תושבי לנוער בכיתות ז’- י’ (עד גיל 16)* באמצעות מזכירויות בתי הספר העל יסודיים

,להזמנת תעודה יש למלא טופס בקשה במזכירות בית הספר
.לצרף אליה תמונת פספורט וצילום תעודת זהות של אחד ההורים כולל ספח מלא
.התעודה המוכנה תגיע בחזרה למזכירות

:לבירורים נוספים
מיכל פז: 08-9389709

הרשומים כתושבי העיר במשרד הפנים*